Links    |   Contact    


   cublogo zonder txt

                              club logo txt
  

 

Startpagina

Over de club

Clubblad

Motoren in de club

Treffen

Techniek

Geschiedenis

Onderdelen

Vraag

Aanbod

 

Over de club

 

  

   Horex-liefhebbers met elkaar in contact brengen.

   Horex-motorfietsen in Nederland op de weg houden.
      
   Het merk Horex laten voortleven.

    Dit zijn zo'n beetje de doelstellingen van de Horex Club Nederland. Ons motto: originaliteit nastreven is lovenswaardig, maar beleving, plezier en gezelligheid staan voorop.

De club heeft 76 leden (d.d. 1 december 2016). Iedereen die het merk Horex een warm hart toe draagt, is welkom als lid. Het bezit van een Horex is geen voorwaarde. Het lidmaatschap bedraagt 20 € per kalenderjaar. Hiervoor ontvang je ieder kwartaal het Horex-blad en word je uitgenodigd voor het jaarlijkse treffen. Lid worden? Neem contact op met secretaris Marc Hartman.


    Voorzitter: Gerard Hilbers,  023-5373516,  mail Gerard

    Notulist en verkoop Horex-artikelen: July Hilbers-Wassink, 023-5373516,  mail July

    Redactie en uitgave Horexclubblad: Mikel Eringfeld, 0622441306,  mail Mikel

    Secretaris: Marc Hartman,  024-6222226,  mail Marc

    Penningmeester: Paul Hoornweg, 020-7700150,  mail Paul

    Bestuurslid, Fehac-contactpersoon en webmaster: Frank Bloemsaat, 0644332172,  mail Frank

Horex Club Nederland is opgericht op 1 februari 1984. De club heeft goedgekeurde statuten en is sedert 26 maart 2002 onder nr. 40596450  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

Contributie: a.u.b. overmaken naar:
Rabobank: NL61RABO0135918170  -  BIC: RABONL2U
t.n.v. Horex Club Nederland, Brouwersgracht 200-H 1013 HD Amsterdam

De club is lid van de Fehac .